Схема інтеграції екології з шкільними дисциплінами

схема інтеграції екології з шкільними дисциплінами
Структура інтегрованих уроків може бути різною. Це залежить від мети, завдань, змісту уроків, способів діяльності. Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів. Оновлення змісту освіти у 21 столітті вимагає розв’язання складної проблеми, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Фактично, навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» є «відкритим»: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його.


Беззаперечно важливим є знання, уміння та навички, котрі молодь набуває та виробляє в процесі навчання в школі. Вертикальний зв’язок можна розглядати як внутрішньо предметний, якщо розвиваються біологічні поняття і вивчаються в наступних темах. При вивченні хімічних елементів вказує на їх біологічну роль. Оце і є «точки зіткнення» літератури з іншими предметами. Це дозволяє успішніше формувати вміння і навички, розвивати розумові здібності, логічне мислення. Концепція «Зеленого пакета» полягає в представленні глобального, європейського і національного аспектів, сучасних загроз навколишньому середовищу і викликів суспільству.

Між предметні зв’язки є важливим принципом навчання в сучасній школі. Доцільним є створення спеціальної стратегії (можливо, у рамках національного проекту) процесу визначення та відбору ключових компетентностей в Україні. Так, найчастіше нам трапляється термін компетентностей у контексті соціальної інтеграції дитини в суспільство, зокрема дітей з особливими потребами.

Похожие записи: